RAAD dichterbij

De politiek kijkt terug op het jaar 2019

OpKoers.nuHet jaar 2019 is bijna ten einde, het eerste volle jaar als coalitie partij met een wethouder voor OpKoers.nu. Een jaar waarin de zondag openstelling voor supermarkten (die dat wilden) haar beslag kreeg. Een jaar waarin de hondenbelasting weer een beetje lager werd en waarin kwijtschelding van die belasting (voor de minima) mogelijk werd gemaakt. OpKoers.nu heeft dat samen met andere partijen gedaan. We beseffen ook heel goed dat we met 5 van de 33 zetels geen resultaten kunnen afdwingen. Toch zijn we best tevreden met de resultaten tot nu toe en we gaan vol vertrouwen verder op de ingeslagen koers en wensen u allemaal fijne feestdagen toe.
VVD2019. Het jaar dat we helaas onze burgemeester Peter Snijders moesten uitzwaaien naar Zwolle. En het jaar van de invoering van de koopzondag en het startsein voor Lutten levert. Verder vooral veel plannen die nog in de pijplijn zitten, zo wachten we op plannen over energietransitie, parkeren, mobiliteit en kijken we kritisch naar de uitvoering van de SamenDoenBV. Wat ruimtelijke ordening betreft en de uitvoering van bouwplannen is de VVD erg tevreden. Het is nu met name de landelijke politiek of eigenlijk de Europese die roet in het eten gooit en iedereen bezighoudt. Wat stikstof en PFAS betreft zijn twee VVD-moties ingediend en aangenomen om in ieder geval voor onze gemeente nog te doen wat we kunnen. Daarbij vinden wij gelukkig goed gehoor bij het CDA.
GroenLinksTerugkijkend op het afgelopen jaar denken we toch meteen aan het afscheid van burgemeester Snijders die naar Zwolle vertrok. Dat hadden we aan het begin van het jaar niet verwacht. Daardoor ging ook het proces om een waarnemende burgemeester te krijgen van start. Nadat de waarnemer geïnstalleerd was begon het werken aan de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Die is net door de Raad vastgesteld. Daarnaast konden we ook een nieuw fractielid verwelkomen; met Colette staan we nog sterker. Terugkijkend danken we ook iedereen waar onze fractie contact mee heeft gehad. Inwoners, organisaties en verenigingen; samen maken we Hardenberg.
PvdAVoor ons was het in 2019 van groot belang om zorg dichtbij, persoonlijker en minder ingewikkeld te organiseren. Met de verbeterde schulddienstverlening en de vernieuwde toegang tot zorg hebben we concrete stappen gezet. We willen dat mensen zich veilig voelen in hun buurt en dat onze jeugd gezond en veilig kan opgroeien.Extra geld voor de kwaliteit van onze schoolgebouwen kwam er en onze oproep voor meer jongerenwerkers werd unaniem gesteund. We vinden dat iedereen goed moet kunnen wonen, of je nu jong, oud, gezond bent of zorg nodig hebt. De nieuw vastgestelde woonvisie zorgt ervoor dat meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. Met de woonvisie, goede zorg en het fonds voor maatschappelijke initiatieven maken we mogelijk dat mensen zo lang mogelijk in de eigen buurt of dorp kunnen blijven wonen.
50PlusZie de terugblik in de Toren van 18 december.

D66Het was een roerig jaar, 2019. Met als zwaartepunt natuurlijk het vertrek van onze burgemeester Peter Snijders. Maar ook het eerste volledige jaar van het huidige college B en W. Om met de burgemeester te beginnen, het was niet onverwacht maar wel zeker een verrassing dat hij wegging. En dat we nu als gezamenlijke raad aan het werk mogen om samen met de inwoners weer een nieuw gezicht voor onze mooie gemeente te zoeken. Het jaar kenmerkte zich ook door de problemen met stikstof, PFAS en de rijksbijdrage voor de gemeenten. Het zijn elementen die zich ook gaan vertalen naar wat wij in Hardenberg doen. Hoe gaan we boeren? Hoe gaan we bouwen? Hoe richten we onze toekomst in? Met de oprichting van een werkgroep die zich richt op ‘duurzame ontwikkeling’ hoop en verwacht ik dat we hier een antwoord op kunnen geven in de komende periode.
ChristenUnieHet lijkt wel of de wereld in brand staat. Afgelopen jaar stond het nieuws bol van de Brexit, handelsoorlogen, stikstof, oorlog in Syrië, klimaatverandering en natuurrampen en geruchten van oorlogen. In Hardenberg zien we ook nog onrecht, gelukkig gaat er ook veel goed, maar er zijn mensen die hulp nodig hebben, ziek of werkloos zijn of worden. Voor deze mensen willen wij er zijn in onze gemeente. Binnen al het onrecht om ons heen vieren wij met kerst dat het Licht van de wereld is gekomen, Gods eigen Zoon om voor onze zonden te voldoen. Alle lof en eer voor Hem die gelijk geworden is aan de mens en is opgestaan en opgestegen naar de Vader.
CDAWat van 2019 vooral blijft naklinken, naast de verkiezingsuitslag voor de provincie en Europa, is de onrust die ontstaat als de basisveiligheid in het geding is. Of het nu gaat om windmolens in Bergentheim, kinderen in de jeugdzorg, boeren die in het geweer komen tegen stikstofnormen of de uitbreiding van Veldzicht in Balkbrug. Ook drugsgebruik raakt Hardenberg. Naast veiligheid, lijken ook vrede en voedsel minder vanzelfsprekend te worden. Voor ons als politiek zaak om de kop erbij te houden!