Vizier op Twenterand

De Oale BouwYvonne Spijker heeft aangegeven graag actief te willen worden voor de Partij voor de Vrijheid in Twenterand. De PVV is hier blij mee! We hebben haar gevraagd haar kijk op De Oale Bouw te delen met de lezers van de Toren van Twenterand.
Yvonne schrijft:
Op 7 januari jl. kregen wij als commissie het goede nieuws te horen: De plannen van Mijande om De Oale Bouw te slopen waren van tafel! Eerder beloofde Mijande in 2017 de woningen te renoveren of te herbouwen op de huidige plekken.  Daarna werd het ijzig stil, heel lang. Zo lang dat een buurtgenoot en ik besloten een bewonerscommissie op te zetten.


Meerdere buurtbewoners meldden zich aan als commissieleden. Op 1 april jl. kregen alle bewoners van de Oale Bouw een uitnodiging voor een informatieavond in het “Kulturhus”. Die avond werd door menig bewoner ervaren als een nachtmerrie. De buurt kreeg namelijk te horen dat hun huis gesloopt zou worden, de ruime kavel meer dan gehalveerd en de huur 2 keer zo hoog.


Kortom, een heel ander plan dan ons beloofd was. Vanaf dat moment, toen ik de onmacht en onvrede in de ogen van mijn buurtbewoners zag, ben ik samen met enkele commissieleden de strijd aangegaan. Verdriet gehad, boos geweest, er is volgens mij geen emotie die we niet hebben gevoeld deze periode. Het was zo heftig dat ik en medecommissielid Morsink op een gegeven moment besloten hebben uit de commissie te stappen. Dat dit uiteindelijk onze redding zou zijn is later gebleken.


Na het opstappen van de commissie hebben Morsink en ik een bewonersavond georganiseerd. Daar is met de bewoners besloten om actie te ondernemen tegen de huidige plannen.  Wanneer Mijande het laatste plan niet wilde aanpassen. De spandoeken en vlaggen die in De Oale Bouw hingen brachten de boodschap schijnbaar niet meer over.


Toen een projectontwikkelaar contact met mij opnam en vertelde dat hij een plan kon realiseren voor de helft van het geld en daarvoor 2 onder 1 kappers kon bouwen, nam Mijande niet veel later de beslissing het plan van tafel te vegen. Dat dit te danken is geweest aan een gesprekje tussen enkele bewoners, de directrice van Mijande en wethouder Harmsen is te veel eer voor de wethouder. Immers, dit gesprek is er uiteindelijk geweest op aandringen van de PVV om de bewoners bij te staan als gemeenteraad. Waar GBT ons zag als een aap op een schouder en aangaf weinig tot niks voor ons te kunnen doen, heeft de PVV ons gesteund. PVV kon met 1 zetel niet veel betekenen maar zorgde er wel voor dat we niet in het vergeethoekje kwamen. Er werden schriftelijke vragen aan de raad gesteld en een motie ingediend.


Gelukkig was de beslissing van Mijande om met de bewonerscommissie samen nieuwe plannen te gaan ontwikkelen om meer draagvlak te creëren, niet afhankelijk van GBT. Als je als burger moet strijden voor je recht, voor je huis maakt dat heel veel bij je los. Ben trots dat ik nu kan zeggen: De Oale Bouw heeft het gered en ik maak me nu, met dezelfde energie en inzet graag hard voor de PVV om de “gewone” burger bij te staan. Vergeet niet, ervaring is de beste leermeester en met mijn ervaring help ik graag mijn medeburgers! Ik heb er echt zin in!


De les die ik heb geleerd is om nooit op te geven, ook al lijkt het te bereiken doel een onmogelijke opgave. Uiteindelijk hebben we het gered. En nu het volgende doel: een nieuw plan waar bewoners achter kunnen staan!


Yvonne Spijker.Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer