Vizier op Twenterand

De helden van toen en van nu
Deze week is het aan de PVV om een stuk te schrijven voor de rubriek ‘Vizier op Twenterand’. Voor het eerst ervaar ik dit als een lastige opgave. Het coronavirus beheerst immers al geruime tijd ons leven. Die van mij in ieder geval wel en ik ben ervan overtuigd die van u ook.
Het liefste zou ik het willen hebben over de aanpak in Nederland, waar ik en de landelijke fractie van de PVV grote vraagtekens bij zet. Meteen in een lockdown had ons land veel ellende bespaard: minder slachtoffers, minder economische schade en een kortere periode van restricties voor burgers en bedrijven. Maar hier zullen de meningen over verschillen en deze rubriek is niet de plek om het hier uitgebreid over te hebben. Tegenstanders zullen zeggen, het is ook niet de tijd om dat nu te doen. In tijden van crisis is een andere politieke mening van ondergeschikt belang. Ik denk hier anders over, want het steunen van de huidige aanpak of het steunen van een totale lockdown heeft niets met politiek te maken, maar meer met hoe je als mens in elkaar steekt. Wat voor type mens je bent. Soms is autoritair leiderschap goed. Ik hou er niet van, maar in een crisistijd geloof ik er wel in. Maar dan moet je wel als leider mensen om je heen verzameld hebben die kritiek durven te leveren en deze kritiek ook meenemen in je beslissingen. Dan voorkom je straks, en dit zie je veel in de politiek, opmerkingen als ‘Met de wetenschap van nu….’ Of ‘Laten we niet terugkijken, maar vooruitkijken’ of ‘Het is wijsheid achteraf, kunnen we niets mee’. Dit zijn van die dooddoeners die te voorkomen zijn wanneer je de meningen van criticasters meeneemt in je beslissingen.
Laten we hopen dat het virus snel verslagen wordt. Er gaan veel te veel mensen dood en dit is vreselijk. Artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel lopen op de toppen van hun tenen. Wij vieren dit jaar 75 jaar bevrijding en de mensen die we dit jaar herdenken waren de helden van toen. Mensen die hun leven voor ons hebben opgeofferd. De mensen die nu in de gezondheidszorg werken zijn de helden van nu. Wat me dan wel verbaasd is dat veel mensen in de zorg, met name in de verpleegzorg en de thuiszorg, nog altijd onbeschermd hun werk doen. Ik kan me hier enorm over opwinden. Hoe is dit mogelijk in een rijk land als Nederland dat je deze mensen aan hun lot overlaat?
Ik hoop dat we alsnog de gelegenheid krijgen dit jaar om de helden van toen en van nu te eren met mooie festiviteiten. En dat de helden van nu allemaal een lintje krijgen. En nog liever, een beter salaris.
De schade zal in ieder geval enorm zijn na afloop van deze crisis. Voor inwoners en voor ondernemers. Laten we de gehele energietransitie parkeren en het bestemde geld volledig aanwenden voor het herstel van de economie en de gezondheidszorg. Al het geld dat gemeentes, provincies en het Rijk gereserveerd hebben voor de onnodige energietransitie, moeten we stoppen in de economie en in het weer op orde brengen van de zorg. Het kan niet zo zijn dat onze inwoners aan hun lot worden overgelaten terwijl miljarden worden uitgegeven aan windmolens en zonneparken. Dit is niet te verteren.
Ik wil eindigen met een compliment maken aan Stichting Manna. Wat een geweldige mooie en goede site heeft Manna gemaakt, bedoeld om mensen die het moeilijk hebben nu te helpen. Kijk eens op www.mannacoronahulp.nl om te kijken of u kunt helpen.
Erik Veltmeijer.