RAAD dichterbij

De gemeente moet zich er hard voor maken dat er in Hardenberg voldoende huisartsen zijn.
PvdA
Huisartsen zijn kwetsbaar. Een klassieke huisartsenpraktijk aan huis is door marktwerking en de 24- uurs contracten met zorgverzekeraars vrijwel niet meer haalbaar. Er studeren te weinig huisartsen af en 80% van de afstudeerden zijn vrouwen. Een groot gedeelte kiest ervoor deeltijd te werken in grote praktijken in stedelijke gebieden. Kan een gemeente invloed uitoefenen? Wat de PvdA betreft wel. Door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor eerstelijnszorg. Dat wil zeggen, naast de huisartsen, ook andere eerstelijnszorg zoals een tandarts, een apotheek, fysiotherapie etc. En gezamenlijk optrekken met zorgverzekeraars en ziekenhuis om zorg in Hardenberg toegankelijk voor iedereen te houden. Onze lokale samenwerking in ‘Vitaal Vechtdal’ is hier al een mooi voorbeeld van. Het idee is dat in de zorg samenwerken het beste is voor de patiënt, maar bijkomend voordeel is ook de positie van eerstelijnszorg die minder onder druk komt te staan.


CDA
Voor inwoners van de gemeente Hardenberg is het van groot belang dat er goede huisartsenzorg beschikbaar blijft. In veel gevallen is de huisarts het eerste aanspreekpunt en (waar nodig) doorverwijzer naar passende zorg. Zo blijft de regio vitaal. Door de veranderende zorg ervaren huisartsen een enorme werkdruk. Daarnaast zullen veel huisartsen in de komende jaren met pensioen gaan waarbij het de vraag is wie de praktijk wil overnemen. Dit is een landelijk probleem waarbij gemeenten vooral aan Den Haag, de LHV en universiteiten kenbaar kunnen maken dat er structurele oplossingen moeten komen. Iets waar de Landelijke Huisartsen Vereniging zich al langer hard voor maakt. Daarnaast kan door de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen een deel van de werkdruk weg worden genomen. Ook biedt het samenwerken met opleidingen in de zorg mooie kansen. En uiteraard is het de rol van de gemeente om zich actief in te blijven zetten voor het zo aantrekkelijk mogelijk houden van ‘wonen, werken en recreëren in de gemeente Hardenberg’. Zodat de huisartsen zich graag blijven vestigen in onze gemeente.
VVD
Voldoende huisartsen is belangrijk voor de leefbaarheid van onze prachtige gemeente. Voldoende huisartsen is een landelijk probleem en als gemeente hebben wij over dit deel van de zorg geen zeggenschap. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat onze gemeente op de kaart staat, dat het hier goed werken en wonen is en dat onze gemeente goed bereikbaar is. Dat we laten zien dat hier echt wel wat gebeurt, dat je hier ambities kunt waarmaken en fijn kunt leven en werken. Verder kunnen we natuurlijk bij het Rijk aandringen op voldoende opleidingsplaatsen, want huisartsen werken steeds vaker parttime waardoor je meer opleidingsplekken nodig hebt om een huisartsen plek te vervangen. Voor dit goede vestigingsklimaat, ook voor huisartsen moeten we ons als gemeente heel hard maken.
50PLUS
50PLUS Hardenberg is van mening dat deze stelling breder moet worden getrokken. Het is niet alleen belangrijk voor Hardenberg maar voor de gehele gemeente Hardenberg. Goede huisartsenzorg moet ook gewaarborgd zijn in de kleine kernen. Onze inwoners moeten steeds langer thuis blijven wonen, maar dat houdt wel in dat onder andere de huisartsenhulp voor deze groep groter zal worden. Ouderdom brengt (helaas) gebreken met zich mee. Het moet niet zo worden dat huisartsen uitsluitend nog in de grotere kernen zich gaan vestigen. Wanneer er problemen zijn met de vestiging van huisartsen in de kleine kernen zal de gemeente met deze huisartsen in gesprek moeten om te komen tot een goede oplossing.


OpKoers.nu
Het probleem is bekend. Er wordt vanuit alle geledingen hard aangetrokken maar de huisarts kiest zelf waar hij zich vestigt.
Als raad kunnen we natuurlijk niet op de stoel de huisarts gaan zitten, wat we wel kunnen is de gemeente Hardenberg zo aantrekkelijk mogelijk maken voor deze artsen zodat men zich hier wel wil gaan vestigen. We moeten dus zorgen voor een goede leefomgeving waarin er voldoende woningen zijn, opleidingsmogelijkheden en ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast vestigen wij onze hoop op het feit dat steeds meer mensen de hectiek van het westen verruilen voor de rust in het oosten.
GroenLinks
Er is in het hele land sprake van een tekort aan personeel in de zorg. In onze gemeente merk je dat ook als het gaat om de huisartsen. Er is te weinig opvolging voor huisartsen die met pensioen gaan. We moeten ons als gemeente inzetten om jonge huisartsen aan de regio te binden. Het is een lastig probleem waar wij ook geen pasklare oplossing voor hebben. We weten wel dat de gemeente wel aandacht heeft voor dit groeiende probleem. Mochten anderen goede oplossingen kunnen bedenken horen we het natuurlijk graag. 


ChristenUnie
 De ChristenUnie is het met deze stelling volkomen eens. Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten georganiseerd met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. De gemeente speelt ook een belangrijke rol in lokale zorg en ondersteuning aan u en mij en dat maakt dat huisarts en gemeente moeten samenwerken. Denk hierbij aan de Samen Doen teams en de rol die huisartsen spelen in het verwijzen in het kader van de jeugdhulp. De gemeente kan vestiging van huisartsen niet afdwingen. Wel kan de gemeente een proactieve rol spelen door in overleg te gaan met huisartsen en te inventariseren waar een grote werkdruk wordt ervaren en personele knelpunten kunnen gaan ontstaan. De ChristenUnie is van mening dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat een belangrijke voorwaarde is om een mogelijk tekort aan huisartsen op te vangen. Essentieel hierbij is welke voorzieningen de gemeente te bieden heeft rondom o.a. zorg, werk, onderwijs, cultuur, recreatie en mobiliteit. Want continuïteit van goede en voldoende huisartsenzorg is een algemeen belang.

D66
Jacco Rodermond van D66: “Ik betwijfel of het gemeentebestuur er iets aan kan doen dat er weinig huisartsen zijn. Wel kan je natuurlijk een stimulerende rol spelen, maar we zien overal in het buitengebied en in kleine gemeenten het probleem ontstaan dat er te weinig huisartsen zijn. Maar die er zijn hebben ook een probleem, waar de gemeente wel iets aan kan doen. Hun werk wordt steeds zwaarder, net als bij onderwijzend personeel bijvoorbeeld. De artsen die wij spreken zeggen dat ze maar de helft van de tijd aan de echte zorgtaak kunnen besteden. De rest is administratie.
We hebben al in de vorige periode ervoor gepleit dat dit werk ook door anderen kan worden gedaan. Bijvoorbeeld door mensen met wel de vaardigheden en opleiding maar zonder baan. Je zou zelfs kunnen denken om de asielzoekers of statushouders hiervoor in te zetten; vaak zijn dit hoger opgeleide mensen.