RAAD dichterbij

De coronacrisis leert ons …


ChristenUnie
…. dat het leven niet maakbaar is. Veel zekerheden dreigen weg te vallen. Het laat ons zien dat het leven grillig en kwetsbaar is en dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Het kan zomaar voorbij zijn: een bedrijf, een baan en inkomen, gezondheid, het leven. Daarom is omzien naar elkaar belangrijker dan ooit. We moeten elkaar bijstaan, de patiënten, de mensen in nood en eenzaamheid, de getroffen ondernemers, de mensen in het onderwijs en de zorg. Zoek je hulp, kijk dan op nietalleen.nl. Wij houden moed en vertrouwen op de belofte van de Heer dat hij bij ons is tot aan het einde. Geloof geeft hoop.
D66
De Corona-crisis leert ons heel veel. Ten eerste dat wij (als inwoner van Hardenberg) veel voor elkaar kunnen en willen doen in tijden van nood. Natuurlijk gaan we soms ook onze eigen weg maar de saamhorigheid is groot. Daarnaast laat de crisis ons zien hoe we met onze omgeving omgaan, hoe we met elkaar leven en wat mogelijke consequenties daarvan zijn. We horen steeds meer dat het leven na deze crisis wezenlijk anders zal zijn. Ik hoop dat het ook zo is. Dat we naar elkaar blijven omzien, maar ook meer onze verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor toekomstige generaties en voor de natuurlijke omgeving. Corona drukt ons nu met de neus op enkele feiten; laten we hiernaar luisteren.


PvdA
De corona-crisis leert ons hoe ontzettend belangrijk de publieke sector (de zorg, het onderwijs, politie,) is voor ons land. Ondanks een tekort aan personeel en hoge werkdruk gaan ze door met zorg verlenen, onderwijs geven en de orde handhaven in deze onzekere tijden. Hierdoor kunnen de bedrijven open blijven, kinderen onderwijs volgen en onze zieken worden verzorgd. Het wordt hoog tijd dat de waardering voor deze kanjers zich vertaalt via het loonstrookje.


OpKoers.nu
De stelling van de CU: De coronacrisis leert ons: dat we plotseling in een andere wereld leven en dat er allerlei zekerheden weg gevallen zijn. Scholen, horeca en winkels gesloten en het schrijnendste is wellicht dat heel veel hulpbehoevenden eenzaam wachten op wat komen gaat… Angst nu duidelijk wordt dat ook de geneeskundige mogelijkheden niet onbeperkt zijn. Lichtpuntje is de saamhorigheid in onze gemeente. Het is te vroeg om conclusies te trekken laten we er geen politiek van maken. OpKoers.nu vindt dat nu ongepast.
VVD
De Corona Crisis leert ons dat we kwetsbaar zijn, zowel economisch als ook in de persoonlijke sfeer. Maar het leert ons ook dat we in staat zijn tot snelle en verstrekkende aanpassingen in beleid en de uitvoering daarvan. Op een wat grotere schaal leert het ons dat we niet alle problemen buiten de deur kunnen houden. Dat geldt voor dit virus, maar ook voor klimaatverandering, terrorisme en de enorme vluchtelingenstromen. Een virus discrimineert niet en kan alleen bestreden worden als iedereen meewerkt. We hebben allemaal hetzelfde doel en dezelfde middelen. Alleen door samen te werken en elkaar te helpen kan niet alleen deze crisis worden bestreden, maar kan iedere crisis worden bestreden. Laat het ons dat leren.  


50PLUS Hardenberg
De coronacrisis leert ons dat het omzien naar elkaar in een moeilijke tijd belangrijk is en dat we niet alles in de hand hebben. Ingrijpende maatregelen doorbreken onze dagelijkse ritme en de onzekerheid slaat toe bij jongeren, ouderen, onderwijs, zzp, ondernemers enzovoort. Het is goed dat kleine initiatieven laten zien dat we omzien naar elkaar onder andere de kindertekeningen die gemaakt zijn en aan ouderen worden gegeven, muzikanten die zorginstellingen bij langs gaan, maatregelen voor zzp en ondernemers enzovoort. 50PLUS heeft grote waardering voor inwoners die zich behulpzaam op stellen en wil alle betrokkenen beterschap en sterkte toewensen.
GroenLinks
De Covid19 uitbraak leert ons om vindingrijk te worden in het behouden van contacten. Juist nu is het belangrijk om goed op elkaar te letten.
Door bijvoorbeeld videobellen en Whatsapp is het onderhouden van contacten tegenwoordig relatief eenvoudig. Het onderhouden van contact is essentieel in de strijd tegen eenzaamheid, wat in deze situatie heel gemakkelijk kan ontstaan. Daarnaast is het in deze onzekere tijd cruciaal iedereen goed op de hoogte te houden over de laatste ontwikkelingen en wat men moet doen om verspreiding van het virus te voorkomen.


CDA
Nederlanders kunnen best goed voor elkaar zorgen als het er écht toe doet. Dit blijkt uit bestaande initiatieven en door vele nieuwe als bijv. coronahelpers. Goede zorg(verlening) is onmisbaar. Daarin investeren, zorgt ervoor dat diegenen die waarde toevoegen in de samenleving beter worden beloond. Opvallend is onze kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van elkaar. Niet alleen qua gezondheid of in sociaal oogpunt, maar ook economisch gezien. Het CDA ziet waarden als ‘gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit’ hét verschil maken in deze tijd. En hetgeen zo gewoon was, zullen we vaker (her)waarderen. En dat gaat niet alleen over ‘gezellig met elkaar op een zonnig terrasje onze verhalen kunnen delen ….’

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer