De Boer Op

De beste boeren wonen in Nederland

week 20-2019

De beste boeren wonen in Nederland en daar mogen we best trots op zijn. Of het nu gaat om boeren met koeien, varkenshouders, pluimveehouders, de kalverenhouderij, tuinders, fruittelers of akkerbouwers. Op alle fronten werken deze boeren efficiënt.

De waarde van de export van de Nederlandse landbouw bereikt ieder jaar recordhoogtes en is een succesverhaal. Wereldwijd staat Nederland als landbouwexporteur, na de USA , op de tweede plaats. Elke Nederlander profiteert hiervan mee. Het is net als een gezin, er moet meer geld inkomen dat
wat er uitgaat.

Om efficiënt te blijven werken is het logisch dat nieuwbouw en schaalvergroting nodig is. Denk hierbij aan warmte terugwinning, meer ruimte en welzijn voor de dieren, verdere automatisering
en meer productie per arbeidskracht. Ook kringloop landbouw is bij schaalvergroting beter te organiseren. Alleen al de Nederlandse varkens ruimen per jaar 220 miljoen kilogram
etensresten op.
Ook in ons mooie Vechtdal gaan deze ontwikkelingen door. Dit hoeft voor de omwonende geen probleem te zijn. De wetgeving zorgt ervoor dat deze bedrijven de best beschikbare technieken
moeten toepassen. Denk hierbij aan ammoniak uitstoot, fijnstof en luchtzuivering.
Met elkaar moeten wij zorgen dat we een leefbaar Vechtdal houden. Waar we allemaal, inwoners en toeristen, kunnen blijven genieten van de mooie natuur. Echter elk jaar komen er in de wereld 87 miljoen mensen bij. Dus we moeten ons realiseren dat ook de boeren ruimte nodig hebben om al het
voedsel te kunnen blijven produceren.

WE MOETEN ALLEMAAL ETEN EN DAAR HEEFT DE BOER VOOR TE
ZORGEN.

Jan Schuttert

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer