Vizier op Twenterand

Crisis…Oordeel?!
Onze planeet is rond, maar ligt plat…We hebben er allemaal mee te maken.…
Hoe een klein virus onze samenleving kan veranderen. De corona crisis. Crisis een woord dat tegenwoordig veel op de lippen genomen wordt. Het woord crisis is afgeleid van het Griekse woord ‘krisis’ dat oordeel betekent….


Voor velen is het een gevaarlijke duiding om te spreken van een oordeel.
Als mens oordelen we snel en hebben we ook menigmaal snel het oordeel klaar. We praten of we de wijsheid in pacht hebben.


Veel gevaarlijke one-liners hebben we de afgelopen tijd al gehoord als het gaat om de duiding van de bizarre tijdsomstandigheden.


Onlangs zei iemand tegen mij: “Onze lieve Heer roept ons nu met harde hand tot de orde…”


Wat we ook allemaal denken en oordelen. Ik denk in dit geval aan een voorval uit de Bijbel. Jezus liep met zijn volgelingen op straat en ontmoetten iemand die blindgeboren was. De volgelingen van Jezus vroegen aan Jezus: Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders dat hij blind zou geboren worden. En dan volgt het bijzondere antwoord van Jezus: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden.


Wij behoeven dus niet zo nodig te (ver)oordelen. Met ons beperkte verstand behoeven we ons niet als een ‘god’ te gedragen. Wij hebben genoeg aan hetgeen ons geboden wordt. Namelijk de opdracht: Dient God, en onderhoudt Zijn Geboden. Daarvoor is een oprecht geloof nodig.


Voor velen is gelukkig, vooral In moeilijke tijden, het geloof een stok om op te leunen. Een houvast!


Een oud dichter rijmde het:
“Al ging ik ook in een dal van de schaduwen van de dood, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.”


Wie is uw Herder? Wat een houvast als het pad niet alleen gelopen hoeft te worden.


In tijden van crisis is een daadkrachtige overheid nodig. En die is er gelukkig, wij hebben veel waardering voor Rutte en zijn team, maar ook voor alle mensen in de zorg en onderwijs en je ziet ook veel goede dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat wethouder Van Abbema haar handen uit de mouwen stak en tijdelijk drie dagen in de week zorg verleende in een brandhaard van corona. Een positief geluid vanuit het College.


Maar er werd ook ruzie gemaakt, de gemeentesecretaris werd van het Manitobaplein gestuurd…. Waarom? Of het nu een goed of slecht besluit is van het College is ons niet bekend. De tijd zal het leren. Het momentum en de abruptheid verbaasd ons ten zeerste. De rekening van de crisis zal linksom of rechtsom wel gepresenteerd worden. De financiële positie van Twenterand is niet al te rooskleurig. De provincie kijkt Twenterand op de vingers, code oranje.


We zullen per slot van rekening samen uit de crisis moeten komen. Samen. Uitgerekend op 5 mei, de nationale Bevrijdingsdag, zag ik een colonne van de Duitse brandweer terugrijden uit Vroomshoop waar ze samen met de helden van diverse brandweerkorpsen een grote brand hadden geblust. Vrijheid een teer bezit. Daar kunnen velen van getuigen in deze tijd….


Laten we niet vergeten, onze zegeningen te tellen!


Jan Jonker,
SGP Twenterand