RAAD dichterbij

Constructief (16 oktober 2019)
Een aantal weken geleden bespraken we in de Gemeenteraad het plan voor de Rheezermaten. In dat gebied mag de natuur terugkeren. Het is een ontzettend groot natuurontwikkelingsplan dat hoort bij het plan Ruimte voor de Vecht. Hierdoor kan De Vecht haar natuurlijk verloop terugkrijgen. U kunt zich voorstellen dat mijn fractie erg enthousiast was, tenminste dat waren we. Want dat duurde niet lang. Al snel hoorden de bezwaren tegen een wandelpad dat in het noorden van het gebied zou moeten komen liggen. Buurtbewoners zagen het niet zitten en ook natuurorganisatie IVN was tegen het pad. En eigenlijk was het pad ook helemaal niet nodig want er liggen goede paden rondom het gebied. Er was voor GroenLinks geen reden om het gebied te verstoren door ook nog een wandelpad door het gebied te leggen.Fractielid Stijn Jager is bij de locatie op bezoek geweest. Samen met een aantal andere raadsleden, steunfractieleden, omwonenden en andere betrokkenen. Daar werden de vermoedens van GroenLinks alleen maar bevestigd. Een wandelpad moet je daar gewoon niet willen.


GroenLinks heeft via een amendement samen met de VVD en D66 nog geprobeerd om het pad uit de plannen te krijgen. Helaas hield de coalitie vast aan het oorspronkelijke plan en kan het pad er dus komen. Dan kom je als fractie bij het volgende vraagstuk. Je amendement is namelijk weggestemd en wat doe je dan? Stem je dan tegen het hele plan? Ondanks dat je wel voor de natuurontwikkeling bent? Nee. Het pad was een klein onderdeel van het hele plan en dan gaan wij niet tegen stemmen. Want Hardenberg wordt er wel degelijk mooier en groener door.


Op die manier proberen wij alle raadsvoorstellen te wegen. We stellen de vraag of de gemeente er beter van zou worden. Het kan dat het antwoord op die vraag ja is maar dat we toch nog bezwaren hebben. Dat we de plannen niet ver genoeg vinden gaan of dat het duurzamer moet. Dan zullen we er alles aan doen om die aanpassingen te krijgen. En als dat uiteindelijk niet lukt, en we vinden wel dat het een stap vooruit is voor de gemeente dan gaan wij niet tegenstemmen.


Ondertussen ligt de begroting er ook. In de begroting staat waar de gemeente haar geld aan gaat uitgeven. En ook hier zullen we steeds de afweging maken of de gemeente er beter van gaat worden. Voor ons is dat de manier waarop wij oppositie willen voeren. Scherp op de inhoud maar ook met een constructieve instelling. En dat zullen we altijd proberen of het over een wandelpad gaat of dat het straks over de begroting gaat. Hier hoort ook bij dat je soms niet krijgt waarvoor je je hebt ingezet. Neem het voorbeeld van het wandelpad, ja dat zal er gewoon komen want de meerderheid van de Raad was het ermee eens. Dan is dat zo, ook dat is democratie. We zijn het niet eens maar we nemen ons verlies en richten ons op het volgende onderwerp waar we ons als Raad over moeten buigen.


Eigenlijk komt de opstelling van GroenLinks wel overeen met was Jesse Klaver aankondigde in Den Haag te gaan doen. Stoppen met scorebord politiek en daar voor de begrotingen stemmen omdat het Nederland beter maakt. Nou kwam dat wel heel erg over alsof GroenLinks alle besluiten van de regering gaat gedogen. Dat is niet zo, een slecht voorstel is een slecht voorstel en daar stem je tegen. Maar steeds de afweging maken of het beter is voor Nederland dat lijkt me een goede instelling. Zo doen we het in Hardenberg al een hele poos.


Romano Boshove,
GroenLinks