Op het Twente'randje'

Communicatie en de houdbaarheid van afspraken


De coronacrisis blijft ons nog steeds bezig houden. De dagelijkse berichten in media als kranten, radio en televisie zijn niet naar de achtergrond verdwenen, maar de maatschappij en vooral de jongeren nemen de informatie niet op dan wel verdringen het. Tegelijkertijd neemt de onrust weer toe. Het aantal besmettingen loopt op. En wat vooral opvalt is de gedragsverandering en die is er niet alleen bij jongeren. Grotere groepen houden zich niet meer aan de afgesproken regels: 1,5 meter afstand, handen wassen en vermijden van drukte.
En om je heen kijkend zie je in ieder geval dat de 1,5 meter behoorlijk is gesneuveld zowel op straat als bijvoorbeeld in winkels. En durf er eens een opmerking over te maken. Een woedende blik is minimaal de reactie.
Wat is de oorzaak? Aan de feiten is de afgelopen maanden niet veel veranderd. De strenge maatregelen zijn versoepeld. Laat de communicatie en zeker de communicatie naar doelgroepen te wensen over? Daar past een volmondig ja op. In het begin van de crisis is het voor iedereen duidelijk dat er ernstige restricties nodig zijn. Naarmate de gezondheidscrisis voortduurt is heldere en vooral eenduidige communicatie in gewone mensentaal noodzakelijk. En daarbij past ook een goede keuze van media in een brede mix. En daar schort het aan vooral als je kijkt naar de doelgroep jongeren. Hoeveel jongeren zullen de persconferenties van Rutte en bijvoorbeeld deze week Grapperhaus hebben gevolgd. Kijken of luisteren zij nog naar de nieuwuitzendingen en actualiteitenrubrieken radio en televisie? Het antwoord: neen.
Voor een overheid die jaarlijks grote aantallen externe deskundigen inschakelt moet het toch eenvoudig zijn om helder te communiceren in begrijpelijke taal en via media zoals die door de diverse doelgroepen worden gebruikt. Dwing ook de deskundigen van RIVM en andere huize in begrijpelijke taal te communiceren en let vooral op helderheid en eenduidigheid.
En dan durf je ook de discussie gebaseerd op argumenten aan met influencers!