Vizier op Twenterand

Belatafeld!?


Tafelen is in de mode. Vooral de laatste tijd werden er bij bosjes tafels ingericht, zoals de klimaattafel industrie, klimaattafel gebouwde omgeving, klimaattafel elektriciteit, klimaattafel mobiliteit, klimaattafel landbouw en ga zo maar door. Het tafelen gebeurt niet alleen op landelijk niveau, maar ook op provinciaal en zelfs op gemeentelijk niveau. Dus wij tafelen graag in Nederland. Maar de tafel van de burgerij ben ik nog niet tegengekomen. Zeg maar u en ik die uiteindelijk de rekening moet betalen. U hebt natuurlijk als hardwerkende Nederlander ook geen tijd om (zinloos) aan tafel te gaan zitten om met elkaar van gedachten te wisselen om bijvoorbeeld de temperatuur van de aarde 1 tot 2 Graden Celsius te laten dalen.


Ja maar, u moet dat tegenwoordig wel geloven dat wij als mensen met ons handelen daar toe toch wel in staat zijn?  Wat dat betreft is de “Groene Gekte” te ver doorgeschoten. Let wel, de CO2 heffing is het nieuwe verdienmodel van de overheden! En dat wordt natuurlijk niet meer losgelaten. Deze meter staat natuurlijk altijd in het voordeel van de overheid. Dat begrijpt u wel als belastingbetaler!


Laten we oppassen dat we ons niet laten belatafelen!


We denken onze planeet wel te kunnen redden, maar over de gezondheid van mensen hoor je heel weinig als het gaat om de invoering van duurzaamheidsmaatregelen. De GGD heeft zelfs een brief gestuurd aan minister Wiebes waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd over de effecten van het klimaatbeleid op onze gezondheid.


Laten we ophouden om de natuur tegenover de agrarische sector uit te spelen. De natuur is noodzakelijk voor het in stand houden van de diversiteit aan flora en fauna. Natuur dient ook het welzijnsbelang  van mensen. Laten we bedenken dat de druk op de agrarische sector een bedreiging is voor de natuur en ons landschap. Het is vooral de agrarische sector die het cultuurlandschap in al zijn diversiteit heeft vormgegeven en onderhouden! 
We laten onze boeren niet in de steek! Deze sector is het neusje van de zalm op wereldniveau. Het verkwanselen van deze sector is het tegenovergestelde van duurzaam bezig zijn!


Moeten we ons gedrag dan niet aanpassen? Jazeker. De kabouters halen het gas niet uit de grond. En als rentmeesters moeten we geen roofbouw plegen op onze aarde. Wij consumeren en verkwisten teveel. Laten we ons eigen gedrag maar eens eerlijk onder de loep nemen. Daar hebben we wel invloed op.


De beste tafel die ik ken hiervoor is uw eigen keukentafel!


Daarom is het ook van belang om maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten wat de SGP betreft haalbaar en betaalbaar zijn waarbij (lokaal) draagvlak essentieel is voor een duurzamere samenleving.


Maar laten we ook beseffen dat wij de klimaatknop niet kunnen hanteren. Er zijn natuurverschijnselen waarop de mens geen enkele invloed heeft. Dat wil  niet zeggen dat er geen klimaatverandering gaande is!  Dat is van alle tijden.


’t Aardrijk en de hemelbogen
Zijn gewrocht door Uw vermogen;
Alle zijn z’, in hun verband,
’t Kunststuk van Uw wijze hand.
Doch, hoe duurzaam zij ook schijnen,
Eens zal al hun glans verdwijnen;
Maar, schoon ’t alles om zal keren,
Gij blijft staand’, o HEER’ der heren!


Laten we in dit perspectief onze duurzaamheidstaak of verantwoordelijkheid niet van tafel vegen!


Jan Jonker, SGP Twenterand

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer