Vizier op Twenterand

Afvalprobleem?!

 


Van tijd tot tijd spreekt de Raad over het afval en de inzameling ervan. Dat zijn altijd leuke debatten. De een vindt dat we een groot afvalprobleem hebben en de ander ziet dat probleem in zijn geheel niet. Niets nieuws onder de zon. De een vindt dat we een stikstofprobleem hebben en de ander helemaal niet. De een vindt dat we een duurzaamheidsprobleem hebben en de ander helemaal niet. Tegenstellingen, en alles wat er tussen in zit. U begrijpt wel dat er dan uren gedebatteerd of gesoebat kan worden.

 

Ik ga u niet vermoeien met wat afval is. Vaak is ons afval weer bruikbaar en gaat het een tweede leven tegemoet. Dus er is geen afvalprobleem. In feite leveren we als inwoner gewoon weer bruikbare grondstoffen af! En wist u dat wij, ook in Overijssel veel ‘afval’ importeren? Dit om de verbrandingsovens maar vol te krijgen…. O, zo duurzaam….

 

Het is een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om het huishoudafval in te zamelen. Maar door de jaren heen betalen we als inwoners steeds meer.

 

Daarom is het goed om een marktconsultatie te houden of ROVA nog wel de juiste partij is. We moeten op de kleintjes letten. Voor Twenterand echt geen overbodige luxe. Mij dunkt, hier hebben we te maken met een grote uitgavenpost. Verstandig om dit eens uit te zoeken.

 

Daarom is het goed om te lezen dat in het Coalitieakkoord “Kernachtig & veranderend Twenterand” van GBT en CU, dit ook genoemd wordt, ik citeer:

 

“Onze ambitie is om in de komende periode het totale afvalbeleid te herijken. Het gaat om het totale beleid, dus inclusief ondergrondse glascontainers in Bruinehaar, De Pollen en Geerdijk en onderzoek privatisering Afvalbrengpunt. Wij willen zoeken naar mogelijkheden voor het optimaliseren van de afvalinzameling, waarbij er ook gekeken wordt naar financiële prikkels om nog efficiënter afval in te zamelen.”

 

Geen woord Spaans dus: HET TOTALE AFVALBELEID HERIJKEN...!!! Dus we gaan de boer op. De SGP heeft al een paar keer in de debatten de vinger bij dit punt gelegd om eens andere marktpartijen te vragen wat zij voor Twenterand, onze inwoners kunnen betekenen. Daar kun je toch niets op tegen hebben?

 

De SGP was daarom ook blij dat de GBT met een motie kwam om het College hiertoe te bewegen, want het College bij monde van wethouder Abbema had er nog geen oren naar om dit te doen. Maar het duale stelsel werkte dit keer niet. Naar onze mening heeft wethouder Abbema de GBT netjes weer in de ROVA mand gekregen! De motie werd niet ingediend. En wat we ook probeerden, het was tegen dovemans oren gericht.

 

Jammer, we mogen ons in Twenterand gelukkig prijzen met goede ondernemers als Dekker in Den Ham, Hein Heun in Vroomshoop en Leemans in Vriezenveen. Ondersteun de lokale economie waar mogelijk! Zij kunnen van grote betekenis zijn. Ik mag mij vergissen, maar volgens mij zijn we als Twenterand dan stukken voordeliger uit. Rova is een dure smid! De ROVA brengt bijvoorbeeld veel meer kosten in rekening dan andere marktpartijen, aan de oud-papierinzamelaars die hard werken om nog een paar centen vrij te spelen voor goede doelen. We laten dat toch niet om zeep helpen? Ik daag de lokale marktpartijen uit om ongevraagd hun diensten aan onze gemeente, lees aan ons als inwoners, te bewijzen!

 

Kernachtig en veranderend Twenterand… Er verandert eigenlijk niet zoveel, o ja wel: we zijn veel meer belasting gaan betalen en ook voor ons afval.


Jan Jonker

SGP Twenterand

 

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer