RAAD dichterbij

50PLUS Hardenberg gaat gewoon door
De laatste weken is er veel stof opgewaaid binnen het landelijk bestuur van 50PLUS. Zoals u uit de media ongetwijfeld heeft vernomen is de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer vertrokken. Hij was van mening dat hij een andere koers wilde gaan varen dan 50PLUS voor ogen stond en is daarom begonnen met een nieuwe partij te weten de Partij voor de Toekomst. Ook ons Statenlid heeft gemeend deze overstap te moeten maken. De consequentie daarvan is dat 50PLUS niet meer vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten van Overijssel omdat zowel de voorzitter van de Tweede Kamer als ons Statenlid hun zetel hebben meegenomen. Als fractie van 50PLUS Hardenberg hebben wij besloten om onze werkzaamheden te blijven uitoefenen onder de vlag van 50PLUS. 
De fractieleden van 50PLUS Hardenberg (Gijs Schuurman en Linda Verschuur) zien het overstappen naar een andere partij en het meenemen dan van de zetel als zetelroof. Wij zijn door de kiezers gekozen voor 50PLUS en niet voor een andere partij, wanneer de kiezer had willen kiezen voor een andere partij hadden zij dit dat in het stemhokje al gedaan. Wij willen ons als fractieleden van 50PLUS Hardenberg dan ook blijven inzetten voor het belang niet alleen van onze kiezers maar voor de gehele bevolking van de Gemeente Hardenberg.In januari jl. hebben wij als fractie van 50PLUS Hardenberg aangekondigd om maandelijks een bedrijf in de Gemeente Hardenberg te gaan bezoeken en voor inwoners een inloopmoment te gaan creëren in alle kernen van de Gemeente Hardenberg. Door het Coronavirus is dit echter zoals u ongetwijfeld zult begrijpen voor ons niet mogelijk. Wij hebben dan de inloopmomenten tot nader order moeten cancelen. Wij proberen dan ook deze activiteiten in 2021 weer te kunnen oppakken. Maar wij kunnen ons wel voorstellen dat u toch vragen voor ons heeft. Schroom dan niet om ons te mailen of te bellen. Ons algemeen mailadres is 50plushardenberg@gmail.com
Afgelopen dinsdag heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg in samenspraak met de fractie van GroenLinks vragen gesteld in de actuele vragenronde tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deze vragen hadden betrekking op de brede school De Matrix in de woonwijk Marslanden. Het blijkt dat er naast de klimaatbeheersing in het gebouw waarvoor 50PLUS en GroenLinks al eerder een motie hebben ingediend, ook lekkage te bestaan aan onder andere het dak en aan een groot aantal toiletten. Door de lekkage van de toiletten moet ook een deel van de aanwezige vloerbedekking worden verwijderd en opnieuw worden voorzien van nieuwe vloerbedekking. Ook blijkt er Legionellabacteriën zich te bevinden in de waterleiding omdat de waterleiding in contact komt met de vloerverwarming. De fracties van beide politieke partijen zijn dan ook van mening dat deze situatie direct aangepakt dient te worden. Ook vragen zij zich af of het open blijven van onder andere de scholen en het kinderdagverblijf verantwoord is. Het is voor beide fracties onvoorstelbaar hoe een toch nog vrij nieuw gebouw vanaf het begin al zo veel gebreken kan hebben. Is hier door de architect en dergelijke geen toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden? Ook willen de fracties van de 50PLUS Hardenberg als van GroenLinks weten van het college wanneer deze problemen allemaal zijn opgelost of dan het gebouw aan alle eisen voldoet zodat er niet op een zeer korte termijn zich nieuwe problemen aandienen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer