Organisatie
De Toren Organisatie

Organisatie

Weekblad De Toren is een wekelijkse uitgave van Coöperatieve Vereniging De Toren. Als coöperatieve vereniging werkt Weekblad De Toren zonder winstoogmerk en kan het lage advertentietarieven hanteren.

 

Coöperatieve Vereniging De Toren is voortgekomen uit de Handelsvereniging Hardenberg. Onze leden zijn ondernemers met een winkel of bedrijfsvestiging in postcodegebied 7771, 7772 of 7773. In het bestuur vertegenwoordigen vijf ondernemers de overige leden. In de maandelijkse bestuursvergaderingen zet het bestuur de grote lijnen uit en bespreekt het tevens personeelszaken en financiën.

 

Als lid betaalt u eenmalig een bedrag waarmee u toetreedt tot onze vereniging. Leden ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse ledenvergadering waarbij het afgesloten jaar, de financiële situatie en het toekomstig beleid van de vereniging nader worden toegelicht en bepaald. Als lid van Coöperatieve Vereniging De Toren geniet u voordeelkorting op de mm-prijs van een advertentie in Weekblad De Toren. Tevens is het adverteren op de voorpagina uitsluitend voorbehouden aan leden.

 

De dagelijkse leiding van Weekblad De Toren is in handen van kantoormanager Margret Ticheler. Behalve de hieronder beschreven advertentieafdeling en redactie zijn onze medewerkers werkzaam op het gebied van financiële administratie, relatiebeheer en marketing.