Evenementen
De Toren Evenementen

Evenementen

Evenementen

Op de nieuwsplatforms van De Toren zoals de evenementenkalender op de website en de evenementenladder in de krant ziet u alle evenementen in de regio overzichtelijk gepresenteerd. U kunt hiervoor zelf iedere dag van de week via het online aanleverportaal van Weekblad De Toren eenvoudig de aankondiging en specificaties van uw regionale evenement aanleveren.

 

Plaats uw evenement zo snel mogelijk na de gebeurtenis zodat we te allen tijde actueel kunnen berichten over de komende evenementen in de regio. De redactie van De Toren zorgt ervoor dat het evenementbericht spoedig wordt verwerkt, geredigeerd en gepubliceerd in de evenementenkalender op de website. Een selectie van de aangeleverde evenementenberichten worden tevens op de evenementenladder in Weekblad De Toren geplaatst.

 

Het aanleveren van aankondigingen van evenementen in de regio geschiedt uitsluitend via het aanleverportaal op de website van De Toren.