Adverteren
De Toren Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en overeenkomsten aangaande adverteren in Weekblad De Toren zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 1271.